fbpx

Нова наредба ще пази служителите, подложени на радиация в лечебните заведения

11 / 07 / 2018
Написана от MedConsult

Въвеждат се нови изисквания за служители, които са подложени на радиация в лечебните заведения. Наредбата запазва сегашното изискване за задължително медицинско наблюдение за всички лица, които работят в среда на йонизиращо лъчение, но при повишено облъчване, служителите временно ще спират работата си. Това предвижда проектът на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.

Целта на новия документ е да се постигне по-високо ниво на постигне на радиационна защита на хората, които са в риск. Здравните власти ще извършват детайлно проучване при аварийно облъчване, при констатирано превишаване на някои от границите на дозите и при професионално облъчване, предвижда още проектът на наредба. Те ще изследват причините довели до изброените случаи и ще изпращат информацията на лекаря, който извършва медицинското наблюдение на въпросното лицето. Ако се налага, работникът ще спира временно работа.

Според новите изменения медицинското наблюдение може да продължи и след приключване на трудовата дейност, по преценка на лекар с специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

Лечебните заведения задължително трябва да разполагат с лекар с придобита специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" и с квалифициран експерт по радиационна защита. Също така в болниците трябва да са назначени и лекари с придобита специалност необходима за извършване на задължителните медицински прегледи, които са преминали обучение по биологично действие на йонизиращите лъчения в НЦРРЗ.

Наредбата предвижда още лечебните заведения периодично да предоставят информация и до НЦРРЗ за проведеното медицинско наблюдение.

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.