fbpx

Тумори на главата и шията

29 / 04 / 2020
Написана от Кристина Иванова

Хирургичният метод за лечение на злокачествени тумори премина от единствения възможен лек до неговата комбинация с лъчеви и химиотерапевтични методи, и по-нататъшното развитие върви в посока на комбиниране на хирургията с генна и биотерапия.

Понастоящем често срещан метод за лечение на тумори на главата и шията е цялостен метод, който включва:

 • химиотерапия;
 • лъчева терапия;
 • хирургия.

Хирургията на солидни тумори трябва да бъде стандартизирана и в същото време да вземе предвид индивидуалните характеристики на биологията на туморния процес, всичко това ще позволи правилна оценка в текущите изследвания. Лекарствената резистентност, при много от детските тумори, може да се развие както по време на дългосрочно лечение, така и в самото начало. Затова е необходимо по-нататъшно проучване, което ще помогне за по-добро планиране на хирургичния стадий на лечение.

Понастоящем хирургичният метод на лечение при деца със солидни тумори на главата и шията не е основният, тъй като повечето тумори реагират добре на химиотерапия или комбинация от химиотерапия и лъчева терапия, за разлика от възрастните, където често се наблюдава резистентност към лечение с химио-лъчение, особено при епителни тумори.

Съществуват добри възможности за лечение на солидни злокачествени тумори на главата и шията при деца и юноши без хирургическа намеса, но трябва да се имат предвид следните фактори:

 • развитието на резистентност при продължителна химиотерапия;
 • ограничаване на лъчетерапията;
 • възможността за прогресиране на заболяването на фона на продължаващата терапия.

Лечението на тумори на главата и шията при деца дълго време следваше пътя на консервативната антитуморна терапия, която позволява да се постигнат добри резултати, но в някои случаи не може да се постигне пълният ефект от химио-лъчевото лечение.

Трябва да се отбележи, че саркомите при деца в 50% от случаите първоначално не се оперират, а при тумори на главата и шията процентът на пациентите достига 90%.

Мотивите против хирургическа интервенция могат да бъдат:

 • животозастрашаващи усложнения, както по време на самата операция, така и в следоперативния период;
 • изразени функционални и козметични дефекти;
 • увеличаване на интервала между курсовете на химиотерапия при непълно лечение.

Съвременната хирургия в детската онкология е изградена въз основа на особеностите на нозологичните форми и функционалните способности на детското тяло, като се използват най-новите хирургични технологии и цели области: микрохирургия, пластична хирургия, ендоскопска хирургия. Във връзка с развитието на хирургическите технологии и напредъка в лекарствената терапия стандартите на хирургията в детската онкология също са обект на значителни промени.

Онколозите и хирурзите, опериращи в областта на главата и шията, винаги са изправени пред въпроса за радикална хирургия, но с добри функционални и козметични резултати, които ще позволят да се поддържа задоволително качество на живот на пациентите след операция в продължение на години. Особено трудно е да се сравни радикалния характер на операцията и качеството на живот при децата, тъй като тялото на детето е в състояние на растеж и постоянна промяна. В световната хирургия на тумори на главата и шията при деца и юноши все по-често се използват разширени резекции с реконструктивна пластична хирургия с помощта на микросъдова технология, особено в случаите, когато процесът е стабилизиран на фона на химиотерапия.

Видове усложнения при оперативна намеса

Според данните, най-често се наблюдават следните видове усложнения при хирургично лечение:

 • образуване на фистула в областта на следоперативна рана;
 • пареза на лицевите мускули поради травма на лицевия нерв;
 • развитие на остеомиелит на долната челюст;
 • пареза и парализа на палатинната завеса.

Незабавното възстановяване на формата и функцията на изгубения орган изглежда идеален вариант в реконструктивната хирургия, но естеството и качеството на реконструктивните операции след отстраняване на злокачествени тумори зависят от много показатели:

 • пол, възраст, соматично състояние на пациента, наличие на съпътстващи заболявания;
 • клинично оборудване;
 • степента на надеждност на избрания метод;
 • опит и предпочитания на хирурга;
 • размер, локализация и конфигурация на дефектите;
 • вида на дефекта и съставът на неговите тъкани, които се отстраняват по време на операцията (мека тъкан, кост, лигавица на устната кухина, кожа, комбинирани);
 • местоположението на донорната зона в козметично благоприятни зони на повърхността на тялото.

Едновременната радикална операция за отстраняване на тумора и реконструктивната хирургия оказват благоприятен ефект върху психиката на пациента. Пълното или частично отсъствие на устни, тъкани на ъгъла на устата и бузите, водещи до невъзможност за затваряне на устата, също е абсолютна индикация за операция.

Трябва да се обърне внимание и на редките злокачествени заболявания при деца, които включват неоплазми на слюнчените жлези. Към днешна дата цялата научна информация за тази патология се основава на единични наблюдения или обобщени данни. Само отделни автори имат достатъчен личен опит в този раздел на детската онкология. Туморите на слюнчените жлези при деца са сравнително редки и съставляват не повече от 2% сред всички злокачествени тумори на главата и шията. Водещото лечение е хирургичното. Операциите в обхвата на паротидектомията се извършват, когато:

 • местоположението на тумора в дебелината на жлезата;
 • местоположението на тумора във фарингеалния процес на паротидната слюнчена жлеза;
 • голям размер на тумора;
 • рецидив на заболяването.

Екстраорганични тумори на шията

Невробластома (NB) е злокачествен тумор, който се развива от ембрионални невробласти на симпатиковата нервна система и е един от най-често срещаните детски тумори. Повечето тумори са локализирани ретроперитонеално в:

 • надбъбречната жлеза - 32%;
 • екстраорганизиран паравертебрал - 28%;
 • медиастинум - 15%;
 • в областта на таза - 5,6% ;
 • само 2% - на шията.

NB има склонност към метастазиране в определени области:

 • костен мозък - 81%;
 • кости - 69%;
 • лимфни възли - 65%;
 • черен дроб - 19%;
 • бели дробове - 10%;
 • централна нервна система - 8%.

Сред децата на възраст под 1 година честотата на NB е 38% от всички солидни тумори. 70% от случаите, дори при установяване на първоначалната диагноза, се откриват далечни метастази. При деца от 1-ва година от живота туморът може да регресира независимо, при други пациенти с NB, той може да претърпи спонтанно съзряване до доброкачествен тумор - ганглионеврома.

Първоначалните симптоми на NB не са специфични и могат да имитират различни педиатрични заболявания. Това се дължи, на първо място, на възможността от тумор и метастази в няколко области на тялото на детето, както и на метаболитни нарушения, дължащи се на растежа на тези туморни огнища. Нарастващ инфилтриращ тумор, разположен на шията, в гръдните, коремните и тазовите кухини, може чрез покълване и притискане на структурите около него да даде съответния симптомен комплекс.

При локализация в главата и шията първите симптоми могат да бъдат появата на палпируеми туморни възли и развитието на синдрома на Хорнер.
За лечение на NB при деца се използват три метода: хирургична, химиотерапевтична и лъчетерапия. Изборът на стратегия за лечение зависи от най-малко два фактора: прогностични признаци и туморен отговор на лечението.

Съвременната стратегия за детска онкологична хирургия на тумори на главата и шията се състои в желанието за извършване на органосъхраняващи и високо функционални операции. Medconsult.bg допълва още, че необходимостта от лечение на деца и юноши във висококвалифицирани и специализирани онкологични институции е несъмнена, тъй като само при спазване на научно обосновани онкологични подходи терапията може да даде добри резултати.