fbpx

Лечения на напреднал рак на белия дроб

05 / 11 / 2020
Написана от

Ракът на белия дроб е най-често срещаният и смъртоносен рак от всички видове, но през последните години ставаме свидетели на пробиви в областта на диагностиката и лечението на болестта.

Изборът на терапия се основава на различни данни, включително клиничното състояние на пациента, стадия на заболяването, точния тип тумор (микроскопски характеристики) и други променливи, разбра Медконсулт.бг.

Диагностичната фаза, при която се взема парче туморна тъкан (биопсия) за лабораторни изследвания, е критичния момент. На първия етап биопсията се изследва под микроскоп от патолог, които определя диагнозата и се опитва да определи вида заболяването възможно най-точно. На следващия етап обикновено се извършват молекулярни тестове върху биопсичния материал, което е важен фактор при избора на лечението.

Точно лечение според вида на заболяването

Онкологичното заболяване на белия дроб е разделен на 2 основни типа: най-често срещаният е недребноклетъчен рак на белия дроб, който се среща в около 85% от случаите, и дребноклетъчен рак на белия дроб, който се открива в около 15% от случаите. Тези имена произлизат от естеството на туморните клетки, както може да се види под микроскоп.

Освен дефинирането на вида на заболяването, второто много важно нещо е да се определи стадият му. Това става чрез оценка на степента на разпространение на тумора в тялото на пациента и до голяма степен определя обхвата на възможностите за третирането му. 

Болест от ранните етапи се увеличава тумор, който не е излязъл от белите дробове и всъщност може да бъде елиминиран чрез операция или лъчетерапия. Болест от 3 стадии описва състояние, при което туморът се е разпространил извън белите дробове до лимфните възли в центъра на гръдния кош. Този етап е по-сложен за лечение и шансът за успех е по-малък. В стадии 4 определя състояние, при което има разсейки в други места в тялото до такава степен, че няма начин ракът да се премахне, въпреки че може да бъде лекуван и спрян.

Лечението на онкологично заболяване в стадий 4 има за цел да го спре, да го намали и да предотврати неговото разпространение в други органи и да се даде възможност на пациента да живее с болестта.

За дребноклетъчния рак на белия дроб (най-рядко срещаният тип) все още няма достатъчно информация и манипулациите се основават на химиотерапевтични лекарства и понякога лъчева терапия. Въпреки това благодарение на напредъка в поддържащите грижи, тези методи могат да бъдат високо ефективни и лесно достъпни.

За разлика от това, при недребноклетъчния рак на белия дроб е постигнат огромен напредък през последните години и са добавени много възможности за лечение. За да се избере най-доброто лечение за пациента, трябва да се направят молекулярни тестове върху биопсията. Тези тестове са предназначени да идентифицират молекулите, чието присъствие в тумора му позволява да расте и чрез лекарства, да им повлияят.

Откриване на мутация 

Най-видният пример за молекула, в която откриването на дефект (т.е. мутация) отваря врата за ефективно лечение е молекула, наречена EGFR (рецептор за фактор на епителния растеж). Този ген е мутирал при около 15% от пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб, особено при тези, които никога не са пушили и чийто патологичен подтип е дефиниран като аденокарцином.

Мутацията се открива само в туморните, а не в здравите клетки в тялото на пациента. От около десет години съществуват лекарства, които позволяват инхибиране на анормалната активност на мутиралия EGFR.

Лечението с такова лекарство се определя като персонализирано или по-често наричано биологично лечение. Тези лекарства се дават като хапчета и обикновено нямат почти никакви странични ефекти. Когато тези лекарства се дават като лечение на тумор с подходяща мутация, шансовете за успех (т.е. намаляване на тумора и метастазите, а понякога дори изчезване) са много големи. 

Раковите клетки се „научават“ с времето да се справят с ефекта на лекарството и да придобият резистентност срещу него. Днес има и медикаменти срещу състоянието на резистентност и тук също терапията зависи от молекулярните тестове, извършени върху туморната тъкан.

Имунотерапия срещу рака на белите дробове

Терапията за възстановяването на нормалното функциониране на имунната система е най-значителния напредък в областта на отстраняването на рака. Тя служи като инструмент във “войната” срещу туморните клетки. Проучванията са установили, че раковите клетки експресират молекули, които пречат на имунната система да ги атакуват и впоследствие лекарствата, които предотвратяват раковите клетки, са разработили този защитен метод.

Нови лекарства от тази група, които са влезли в употреба при редица видове рак, включително недребноклетъчен рак на белия дроб, са показали удивителни резултати в някои случаи. Въпреки това дори тези лекарства не са ефективни за всички пациенти. Тестът, използван за ранно откриване на пациенти, които ще се възползват от лечение с лекарства от това семейство, е на молекула, наречена PDL1.

В случаите, когато това молекулно ниво е по-високо от определен праг, имунотерапията ще бъде първият избор между възможните лечения. Днес обаче почти всички пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб получават в даден момент медикаменти от семейството на имунотерапията, ако не като първото лечение, то като съпътстващо. Тези методи в повечето случаи нямат странични ефекти.

  • Въпреки възможността за предоставяне на персонализирана и разширена терапия, в значителен брой случаи най-подходящото лечение е химиотерапията. Въпреки лошото име на химиотерапията, обикновено е възможно да се изберат лекарства с малко странични ефекти и добра ефикасност. Загубата на коса и гаденето, което се е случвало при повечето пациенти, почти не съществуват, благодарение на подобрението на лекарствата и напредъка в поддържащите грижи;
  • Друг вид биологична терапия, а именно таргетната, която се използва в някои случаи. Това са лекарства, които блокират растежа на нови туморни клетки. Това забавяне на растежа подобрява ефективността на химиотерапията при определени състояния;
  • Лъчевата терапия в борбата с рак. Тази област също напреднала значително през последните години. 

Пациент, който е диагностициран с рак на белия дроб, се нуждае от подкрепа от всякакъв вид: семейна, психическа, социална, финансова. По-голямата част от тежестта пада върху семейството и непосредствената подкрепяща среда на онкоболен. Признаването на важността на всичко това е довело до разработването на отделна медицинска област на поддържаща терапия, която се фокусира директно върху немедицински проблеми, но е безкрайно важна.

Напредъкът в лечението на онкологично заболяване на белите дробове е постоянен, като всяка година се добавят новаторски методи, научи MedConsult.bg.

За борба с тази жестока болест се използват различни изследователски ресурси. Важно е да се подчертае, че повечето случаи могат да бъдат предотвратени чрез избягване на тютюнопушенето, което е основната причина за развитието на рак на белия дроб