fbpx

Метастатичен рак на гърдата - пълното ръководство

05 / 04 / 2021
Написана от

Една на 9 жени ще развие рак на гърдата през живота си. Според актуализирани оценки, около една трета от тях ще бъдат диагностицирани с метастатичен рак на гърдата в началото на заболяването или ще преминат в метастатично състояние, след като са били диагностицирани с болестта на по-ранен етап в миналото. 

Въпреки това проучвания са доказали, че през последните десетилетия продължителността на живота на пациенти с метастатичен рак на гърдата се е увеличила значително.

Понятия, с които трябва да сте запознати

 • Рецепторен статус - ракът на гърдата е голяма група от различни заболявания. Характеризирането на вашите уникални биологични черти чрез лабораторни тестове дава възможност за диагностициране на точния тип тумор. Тази характеристика прави възможно приспособяването на ефективно лечение към всеки пациент;
 • Естрогенен рецептор (ER) - експресията на естрогенен рецептор във вашите туморни клетки, известна също като ER (Estrogen Receptor), може значително да повлияе на лечението и да позволи използването на хормонални или ендокринни лекарства. Тези лекарства могат да допълнят или заменят химиотерапията в някои от случаите;
 • Прогестеронов рецептор (PR) - експресията на прогестеронов рецептор, известен също като PR (Progesterone Receptor), е възможно да окаже положителен ефект при метастатичен рак на гърдата и да позволи използването на хормонални или ендокринни лекарства, които ще допълнят или изцяло ще заменят химиотерапията в някой от случаите;
 • HER2 - мутацията на HER2 (човешки рецептор за епидермален растеж 2) в туморни клетки може да даде възможност за биологични терапии за метастатичен рак на гърдата. Те могат значително да подобрят продължителността и качеството на живот;
 • Тройно негативен - сложен тройно негативен рак на гърдата се нарича този, който не изразява ER и PR рецепторите, нито HER2 мутацията. Тройно-негативните видове рак на гърдата се държат по различен начин от другите видове на болестта и следователно лечението им е различно; 
 • Хормонална или ендокринна терапия - те са специално насочени срещу уникалната протеинова експресия на хормона. Поради това са подходящи за пациенти, чийто тумор експресира ER или PR рецепторите;
 • Химиотерапия - това е процедура, която уврежда раковите клетки, но също така и здравите клетки и следователно нейните странични ефекти са значителни. Тя обаче може да забави прогресията на болестта в метастатично състояние и дори да подобри качеството на живот чрез намаляване на симптомите; 
 • Биологична терапия - тя разчита на изобретението на уникални молекули върху раковите туморни клетки. Тези молекули не се отразяват при всички пациенти, така че преди започване на лечението проверете дали се намират във вашите туморни клетки. Най-често срещаната молекула, срещу която са насочени биологичните терапии, е HER2.

Какво трябва да знаете, преди да започнете лечението

Преди да обмислите възможностите си за терапия, независимо дали става дума за първа поява на заболяването или рецидив, е необходимо да се уверете, че знаете следните факти:

 • Наистина ли имате метастатичен рак на гърдата - говорете отново с лекар, за да сте сигурни, че ракът е метастазирал;
 • Експресира ли тумора ER, PR или HER2 - попитайте дали първичният тумор в гърдата изразява един от ER или PR рецепторите или HER2 мутацията. Тези открития имат решаващ ефект при вземането на решение за ендокринна (хормонална) или биологична терапия спрямо или в комбинация с химиотерапия; 
 • Изследвани ли са метастазите за ER, PE или HER2 - понякога метастазите показват други характеристики, които основният тумор в гърдата не изразява. Попитайте дали вашите метастази също са тествани за тези характеристики.
 • Трябва ли други членове на семейството да имат генетична диагноза - в определени случаи болестта се свързва със семейната наследственост. За целта се консултирайте с вашия онколог дали членовете на вашето семейство са изложени на повишен риск и трябва ли да се подложат на скрининг или генетични изследвания.

Извършване на повторна биопсия 

Няколко проучвания предполагат, че извършването на повторни биопсии може да помогне за намирането на находки, които могат да имат много значително въздействие върху вашето лечение. Повторните биопсии могат да бъдат особено важни в следните случаи:

 • метастатична биопсия след биопсия в самия тумор - проучване на около 200 жени е установило, че биопсия на техните метастази открива в 28% от случаите важни находки, които не се появяват при биопсията от централния тумор; 
 • биопсия след рецидив - в друго проучване, в което са изследвани около 300 жени, които преди са имали и сега изпитват рецидив на заболяването, е установено, че до 31% от тях са изразени в рецидиви на клетките, които не се появи в началото на заболяването. 

Важно е да се знае, че не във всички случаи, когато се установи несъответствие между първата и повторната биопсия, новата находка ще има ефект върху лечението. 

Лечение на жени, чийто тумор е положителен за ER и PR, но отрицателен за HER2 

За пациенти, за които е установено, че туморните клетки експресират естрогенни (ER) или прогестеронови (PR) рецептори, често се препоръчва започване на хормонална терапия. Въпреки че тези жени също могат да се подложат на химиотерапия, хормоналната терапия има тенденция да причинява най-малко странични ефекти, споделя МедКонсулт.бг.

Например в случаите, когато хората с метастатичен рак на гърдата са положителни за ER и PR, но отрицателни за HER2, но заболяването им прогресира бързо или причинява тежки физически прояви, първично лечение с химиотерапия, което има тенденция да предизвика ефективен отговор на заболяването при повечето пациенти, ще се счита за по-приоритетно. 

Според неотдавнашен преглед от лекари в тази област, в случаите, когато при тези хора е започнала химиотерапия, ще бъде възможно преминаването към хормонална терапия, след като химиотерапията е в състояние да стабилизира заболяването. Този преход обикновено се случва в рамките на няколко месеца.  

Лечение на жени, чийто тумор е положителен за ER, PR и HER2

Жените, чиито туморни клетки са показали, че са положителни както за естрогенния рецептор (ER), така и за прогестероновия рецептор (PR) и свръхекспресията на HER2, ще могат да се подложат на хормонозаместителна терапия, химиотерапия или HER2-насочена биологична терапия. 

Като цяло, според актуализиран преглед от лекарите, е обичайно тези жени да бъдат съветвани да започнат лечение с HER2 насочено биологично лекарство. 

Лечение на хора с рак на гърдата в стадий 4 с HER2-положителни и отрицателни рецептори

При пациенти с метастатичен рак на гърдата, чийто тумор не експресира хормонални рецептори, но експресира HER2, препоръчваното лечение е анти-HER2 биологична терапия в допълнение към химиотерапията.

Лечение на жени, чийто тумор е отрицателен за HER2 и ER и PR (тройно негативен) рецептори

Тези жени, които се справят с рак, известен като тройно негативен (отрицателен и за трите теста), ще получат лечение, което не включва хормонално или биологично лечение на HER2.  

Химиотерапия 

Хората, чиито клетки не експресират ER, PR или HER2 мутации, е по-вероятно да бъдат насочени за химиотерапия. 

За разлика от други онкологични заболявания, лечението на рак на гърдата обикновено се състои от едно лекарство, а не от комбинация от медикаменти, научи MedConsult.bg.

Причината за избора на едно химиотерапевтично лекарство е, че метастазите също са склонни да реагират добре на едно лекарство във всеки цикъл на терапията, предизвиквайки по-малко странични ефекти в сравнение с използването на множество лекарства едновременно. 

При пациенти, при които туморът или неговите метастази значително увреждат функцията, може да се обмисли лечение с няколко съпътстващи химиотерапии, но според лекарите трябва да се има предвид по-високата вероятност от странични ефекти.  

Какво е по-добре - хормонална терапия или химиотерапия

Пациентите, които трябва да бъдат лекувани с хормони са тези, чиито клетки експресират ER или PR рецепторите. Тези хора ще могат да получат химиотерапия или хормонална терапия на първия етап, докато хората без експресия на ER или PR в туморните си клетки обикновено няма да са подходящи за хормонална терапия.

Хормоналната терапия може да бъде ефективна при тези пациенти, предизвиквайки по-малко странични ефекти в сравнение с химиотерапията. Поради това на пациенти с метастатичен рак на гърдата, които са положителни за ER или PR често се препоръчва да започнат ендокринна терапия.

Костни метастази

Едно от най-често срещаните места за метастатично разпространение на рак на гърдата са костите. Метастатичното разпространение на болестта в костите може да причини фрактури, силна болка и хиперкалциемия (излишък на калций в кръвта). В случай на костни метастази, много пациенти също ще бъдат посъветвани да бъдат лекувани с лекарства от семейството на бифосфонатите. 

Продължителност на живота 

Според Американското общество по клинична онкология, продължителността на живота на хората с метастази се е подобрила значително през последните десетилетия и сега е средно около две години. Тоест, около половината от пациентите ще живеят повече от две години след поставяне на диагнозата и около половината от тях ще живеят по-малко от това. 

Също така, събирането на информация, която включва десетки хиляди човека, разкрива, че една четвърт от тях, диагностицирани с рак на гърдата в стадий 4, ще живеят 5 години или повече след времето на откриването на заболяването.

Как се развива рак на венците?