fbpx

Годишен доклад на Американската асоциация за изследване на рака за напредъка в онкологията

07 / 02 / 2022
Написана от

Американската асоциация за изследване на рака (AACR) публикува своя годишен доклад за напредъка на онкологията, който включва превенцията, откриването, диагностиката и лечението на рака през последната година. 

Онкологичните заболявания през 2021 година 

 • Според последните оценки на Световната здравна организация (СЗО) ракът е първата или втората водеща причина за смърт на възраст под 70 години в 112 от 183 страни през 2019 г. и е отговорен за почти 10 милиона смъртни случая в света през 2020 г.
 • Общата стандартизирана по възраст смъртност от онкологични заболявания в САЩ е намаляла с 31% от 1991 г. до 2018 г., което означава, че са предотвратени 3,2 милиона смъртни случая. Този спад до голяма степен се дължи на бързия спад през последното десетилетие на смъртността от агресивни тумори на белия дроб и меланом.
 • Въвеждането на общонационални образователни кампании, както и цялостна политика за контрол на тютюнопушенето доведоха до значително намаляване на процента на тютюнопушене в САЩ от 37,4% през 1971 г. до 14% през 2019 г. 5-годишната преживяемост при рак на белия дроб се е увеличила с почти 10% от 1975-1977 г.
 • Драматичният спад на смъртните случаи от злокачествени образувания на белия дроб през последните две десетилетия също е свързан с безпрецедентен темп на фундаментални и транслационни научни открития, водещи до пробив в клиничния успех в борбата срещу онкологията: през 2010 г. е имало само 3 целеви (молекулярно насочени) лекарства, одобрени от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Към 31 юли 2021 г. 30 лекарства – насочени лекарства и инхибитори на имунната контролна точка – са одобрени от FDA за лечение на различни подтипове рак на белия дроб.
 • Бързият напредък в молекулярните таргетни терапии и имунотерапиите подобряват резултатите при пациенти с онкологични заболявания.
 • Петгодишната относителна преживяемост в Съединените щати за всички видове рак се е увеличила от 49% за пациентите, диагностицирани в средата на 70-те години на миналия век, до 70% за пациентите, диагностицирани между 2013 и 2017 г.
 • Тази тенденция се наблюдава и при деца и юноши в САЩ (на възраст от 0 до 19 години), за които 5-годишната относителна преживяемост се е увеличила от 63% на 84% за същия период от време.
 • Въпреки това все още няма ефективни лечения за много от над 200-те известни вида злокачествени тумори, които се нуждаят от по-нататъшни изследвания и разработки.
 • Сред диагностицираните със злокачествено заболяване между 2011 и 2017 г. има значителни разлики в 5-годишната относителна преживяемост за рак на гърдата (жени) (90%) и меланом (93%) в сравнение със злокачествено заболяване на панкреаса (11%) и черния дроб (20%) .
 • Докато новата коронавирусна инфекция (COVID-19) се отрази негативно на всеки аспект от изследванията и лечението на рака, учените откриха нови начини за справяне с предизвикателствата, породени от пандемията.
 • Има сериозни опасения относно по-голямото въздействие на COVID-19 върху пациентите с рак. Многобройни проучвания показват, че пациентите с онкологични заболявания са изложени на по-голям риск от инфекция и смърт от COVID-19. Този риск е най-висок за пациенти с тумори на белия дроб и хематологични злокачествени заболявания, както и за популации с недостатъчно обслужване.

Как се развива ракът

Научните изследвания позволяват да се разбере биологията на онкологичните болести, което е съвкупност от заболявания, характеризиращи се с неконтролиран клетъчен растеж.

Генетичните мутации в повечето случаи лежат в основата на появата и развитието на злокачественото заболяване, като при около 10% от пациентите туморните клетки съдържат наследствени мутации.

Появата и прогресията на рака се влияе значително от взаимодействията между туморните клетки и клетъчните и молекулярните фактори в тяхната среда, така наречената туморна микросреда.

Туморът на всеки пациент е уникален, както и отговорът към лечението. Разбирането защо някои пациенти реагират много добре на лечения, които други не, е нерешен проблем в онкологията и област на обширни текущи изследвания.

Превенция и рискови фактори за появата на рак

В САЩ 4 от 10 ракови заболявания са свързани с предотвратими рискови фактори.

Отказването от тютюнопушенето е един от най-ефективните начини за предотвратяване на онкологично заболяване.

Приблизително 20% от диагнозите рак в Съединените щати са свързани с наднормено тегло, консумация на алкохол, нездравословна диета и липса на физическа активност.

Много случаи на меланом могат да бъдат предотвратени чрез защита на кожата от ултравиолетовото лъчение от слънцето и солариума.

Почти всички видове рак на маточната шийка, както и много видове онкологии на главата, шията и ректума, могат да бъдат предотвратени с HPV ваксината, но повече от 41% от подрастващите в САЩ все още не са получили препоръчителните дози от ваксината.

В момента се изследват механизмите на нарастване на заболеваемостта при определени рискови фактори, като затлъстяване, нездравословно хранене и недостатъчна физическа активност.

Скрининг за ранно откриване

Пробив в разбирането как се развива и прогресира ракът води до разработването на скринингови тестове, които могат да открият тумори на ранен етап, преди да се разпространят в други области.

Технологичният напредък като съвременни техники за секвениране на ДНК, минимално инвазивна биопсия, изкуствен интелект и усъвършенствани техники за изобразяване може да променят ранното откриване на рак през следващите години.

Генетичните и епигенетичните особености на туморните клетки, разкрити в резултат на научни открития, се използват за разработване на нови и иновативни онкологични лечения, които спасяват и подобряват качеството на живот.

От 1 август 2020 г. до 31 юли 2021 г. FDA одобри 16 нови противоракови лекарства, включително революционно лекарство, което е насочено към променена форма на протеина KRAS за лечение на някои пациенти с рак на белия дроб, и първата клетъчна терапия за лечение на пациенти с множествен миелом.

През същия период FDA разшири показанията за 11 одобрени по-рано противоракови лекарства за лечение на допълнителни видове рак, като донесе надежда за клинични пробиви на повече пациенти.

Подкрепа за онкоболните пациенти

Към 2019 г. повече от 5% от населението на САЩ е имало онкологична болест.

Всеки пациент с опасната диагноза изправен пред уникален набор от предизвикателства:

 • 25% от преживелите съобщават за лошо физическо здраве;
 • 10% съобщават за лошо психическо здраве, което се отразява негативно на качеството на живот.

Изследователите проучват начини за използване на здравословен начин на живот, палиативни грижи, онкопсихология и други доказани стратегии за подобряване на преживяемостта и качеството на живот на онкоболните.

Следващото поколение технологии ще ускори темпото на разбиране на биологията на рака и ще промени бъдещето на клиничната практика.

Комбинирането на геномни и протеомни подходи в онкологичните изследвания ще революционизира лечението чрез разширяване на прецизното използване на съществуващите лекарства и справяне с някои от най-трудните проблеми в онкологията, като например резистентността към лечението.

Изкуственият интелект има огромно обещание в онкологията и медицината като цяло и може да промени бъдещето на откриването, диагностиката, лечението и разработването на противоракови лекарства.

Нова вълна от иновации в науката и технологиите предоставя необходимите инструменти за ефективно разработване на лекарства срещу цели, които отдавна са устойчиви на лекарства.

Подходите за научно прилагане имат за цел да интегрират доказани ефективни терапевтични интервенции в ежедневните медицински грижи, за да се преодолее пропастта между основаната на доказателства медицина и клиничната практика, споделя medconsult.bg

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.