fbpx

Баховата терапия балансира негативните емоционални състояния

01 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Баховата Терапия е базирана на теорията на д-р Едуард Бах, английския хомеопат, лекар, бактериолог.

Основната идея на д-р Бах и неговата терапия цел е да се поддържа състояние на вътрешно равновесие в организма чрез цветни есенции


Приложението на Баховата терапия е без ограничения във възрастта на пациента, без странични ефекти и без вреда при предозиране. С цел запазване на лечебните качества, цветните есенции са извличат от диворастящи растения чрез напълно натурални метод. При тази система на лечение, акцентът пада върху човека, който се разглежда от холистична гледна точка. Предметът на анализ не са физическите или психическите проблеми, които той изпитва към настоящия момент, а неговото емоционално състояние.

Д-р Едуард Бах доказва, че физическия баланс е резултат от балансирането или премахването на отрицателните емоционални състояния в съзнанието на човека като страх, себелюбие, егоизъм, тревога, депресия, гняв, нетолерантност и др. Неговият най-важен стремеж е бил да създаде метод за превенция от заболявания, както и вид лечение, който е достъпен за масата хора. В резултат на усърдната му работа за прилагането на Баховата терапия не е необходимо медицинско образования, научни познания и тя е независима от времето и мястото.

Баховата терпаия е подходяща както за лечение, така и за профилактика

За постигане на видими резултати, при лечението на вече съществуващ от известен период проблем, е необходимо комбинацията от цветни есенции да бъде приемана поне няколко месеца, информира Medconsult.

Цветните есенции се извиличат по естествен начин от диворастящи растения, които не са отровни, не са ядливи от човека. Използват се два метода за направата на есенции:

  • Слънчев ( соларен );
  • чрез варене.

Соларният метод е открит от Д-р Бах събирал роса от растящи на слънце диви растения и такива, които растат на сянка. След като анализирал росата, д-р Бах установил, че росата, която е била върху слънчево растение в пъти повече енергизирана от другата. Тя съдържала в себе си енергийните сили на растението, върху което се е намирала. За баховите есенции се използва само изворна вода, а човешка ръка никога не трябва да докосва растението, от което се приготвя самата есенция, споделя Medconsult

Нощ на учените