fbpx

Онкологията в Бургас ще има нова сграда със свръхмодерно оборудване

25 / 06 / 2019
Написана от MedConsut

Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас, Регионален фонд за градско развитие АД и Експресбанк АД сключиха договор за финансиране за изграждане на отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия, както и закупуване на модерно медицинско оборудване. Финансирането по инициатива JESSICA е в размер на 7 334 000 лв. Това са 80% от бюджета на проекта.

С паричните средства ще се построи нова двуетажна сграда, локализирана до Диагностично консултативния център на КОЦ-Бургас. В нея ще бъде разположено отделението за нуклеарна медицина, за което по проекта ще бъдат закупени и SPECT-CT и PET-CT.

Финансирането ще осигури и автоматизирана терапевтична система за брахитерапия - основен метод на лъчелечение, който до този момент не се прилага в Онкологията в Бургас и в по-голямата част от болниците в България. Характерното за него е, че източникът се поставя в близост, контактно до туморния процес и е възможно най-щадящия и високо ефективен метод за лечение, приложим при всички видове онкологични заболявания. „КОЦ Бургас” ще започне приложението му при гинекологични, кожни тумори, рак на млечната жлеза, както и при рак на простатата.

От Онкологията поясняват още, че нуклеарната медицина използва за диагностика и лечение открити радиоактивни изотопи, които намират приложение във всички области на медицинската практика – в онкологията, вътрешните болести, хирургия, нефрология, урология, ендокринология, хематология, лъчелечение. По разпределението на радиофармацевтиците в тялото, може да се определи не само формата и размера, но и функционалното състояние на различни органи.

Общият брой регистрирани болни с онкологични диагнози за 2019-а година в „КОЦ-Бургас” ЕООД са 31 815 души, а новозаболелите само за 2018-а година са 2625 души. Към момента пациентите на територията на Югоизточна България нямат възможност да извършват изследвания с PET-СТ. Най-близо такова изследване може да бъде извършено във Варна и Пловдив.

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.